İşbu Sözleşme, site sahibi (ileride “Sahip”) ile gerçek kişi (ileride “Üye”) arasında https://rusdatetr.com sitesinde (ileride “Site”) üye kaydı gerçekleşirken onayladığı takdirde akdedilip karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Üye sitede üyelik kaydını tamamladığında bu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan eder.

Üye işbu anlaşmayı kabul ederek:

1.1 Yaşının 18`den küçük olmadığını taahhüt ediyor.
1.2 İşbu sözleşmenin şartlarını okuduğunu ve anladığını beyan ediyor.
1.3 Sitede yayınladığı bilgi ve dosyalardan, Siteye giriş bilgilerinin gizliliğinden ve güvenliğinden şahsen sorumlu olduğunu anlıyor.
1.4 Site ancak reşit Üyelere yönelik bilgileri içerebileceğini anlıyor.
1.5 Siteyi yürürlükte olan kanun ve kanun maddelerine ilişkin kullanmaya yükümlüdür.
1.6 Posta adreslerini, e-posta, telefon numaralarını ve diğer kişisel iletişim bilgilerini bulunduramazlar.
1.7 Küfür,yalan, iftira, pornografi veya şiddet, zulum, teröre teşvik, insan onuru ve hukukuna aykırı olan bilgiler gibi diğer gayri ahlaki bilgileri yayınlamamaya yükümlüdür.
1.8 Diğer Üyeleri takip ve rahatsız etmemeye; diğer Üyelerin açık bir şekilde Üyelere konuşma veya temas içinde bulunmak istemediklerini bildirdiklerinde, Üye onlarla iletişim kurmamaya yükümlüdür.
1.9 Sahip`le bir konuşma yapmadan diğer Üyelere iş veya hizmet teklif edemez, Siteyi pazarlama, iş, kazanç veya kanuna aykırı bilgilerin yayınlanması aracı olarak kullanamaz .Site ve Sahip`e zarar verebilecek bilgileri yayınlamamyı taahhüt eder.
1.10 Sahip`e, Üyenin Siteye yüklediği yada Sahip`e kablo, tel veya benzeri yollarla aktardığı bilgileri dağıtmak çoğaltmak, çevirmek, yeniden işleme hakkını veriyor. Böylece, Herhangi bir yerden çevrimiçi erişime sahip herhangi bir kişi ve herhangi bir zamanda kendi isteğine göre bilgilere erişebilir (bilgilerin kamuya açık olma hakkı).

Sahip`in hakları:

2.1 Siteyi kendi isteğine göre değiştirebilir.
2.2 Üyelere ücretli ve ücretsiz hizmetler sunabilir (ileride “Hizmetler”).
2.3 Tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitelerde ilan ederek değiştirebilir.
2.4 Hizmetleri ve ücretlerini ve geçerlilik sürelerini değiştirebilir ( fiyat endekslerinde bağlı olduğu zamanlarda da).
2.5 Üyenin işbu Sözleşme`ye aykırı olan bilgileri düzenleyemez ve silemez ve Sahip yada üçüncü kişilere zarar verebilecek bilgileri yayınlayamaz.
2.6 Diğer Üyenın özel bilgilerini ve diğer Üyenin Sitede reklam araçlarının geliştirilmesi, Sahip`in ortaklarının sitelerinde bilgilerin yerleştirilmesi ve diğer amaçlarla açık erişimde yayınladığı bilgilerin kullanılması yasaktır.
2.7 İşbu Sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini,üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik  Üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz.

Sahip yükümlü tutulamaz:

3.1 Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin  uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Sahip doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
3.2 Üyeler tarafından yayınlanan bilgilerin doğruluk ve gerçekliğinden sorumlu tutulamaz.
3.3 Üyelerin başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki bilgileri yayınlaması sonucunda üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Sahip doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.